B1 panoji v izobraževalnih ustanovah

Od leta 2000, podjetje B1 Plakati postavlja moderno in estetsko oblikovane panoje formata B1 (68cm x 98cm) v vhode, predverja in hodnike v več kot 700 izobraževalnih ustanovah v več kot 40 največjih mestih na Hrvaškem. Poleg tega, da olepšujejo prostor znotraj izobraževalnih ustanov, podjetje B1 Plakati že vrsto let sponzorira edukativno-preventivne kampanje resornih ministrstev na več kot 2500 panojih formata B1.

Operativne in organizacijske stroške edukativno-preventivnih kampanj (nabava in montaža specialnih okvirjev formata B1, stroški priprave in tiska edukativnih plakatov, stroški vzdrževanja pri zamenjavi in devastaciji, stroški spreminjanja plakatov itd.) v celoti krije podjetje B1 Plakati.

Celoten projekt so podprla nekatera ministrstva. Samo v letu 2006 je bilo organiziranih več kot 15 edukativno - preventivnih kampanj, nekatere od njih so: HIV - bodi vsakomur prijatelj, Zakaj so drugi otroci nesrečni, Recite Da nekajenju, Cigareta ubija, Roke proč od drog, Naj se svet vrti okoli tebe, Darujmo kri, Hepatitis C, Zdrav okoliš - zdrav otrok, Osvobodi se alkohola in drog, Vsak otrok potrebuje družino, itd.

Klienti sodelujejo pri edukaciji mladih tako, da sponzorirajo različne dogodke, ki otrokom, dijakom in študentom omogočajo pridobivanje različnih spoznanj o dogodkih v šoli in izven nje, ter jim pomagajo z nasveti za čim bolj zdravo in kakovostno odraščanje.

Glede na veliko število otrok in mladih, ki so vsakodnevno v neposrednem vizualnem kontaktu z edukativnim sporočilom, se kampanje izmenjujejo na dva tedna, da bi otrokom in mladini omogočili dostop do vedno svežih informacij in različnim vsebinam plakatov.

Edukativno-preventivno in sponzorsko vsebino na B1 plakatih je nujno potrebno prilagoditi starostnim skupinam, po sledeči strukturi:

 • Otroci v predšolski dobi od 1-7 let
 • Osnovnošolci v dobi 6-14 let
 • Srednješolci v dobi 14-18 let
 • Študenti v dobi 18 in več let
 • Prejšnja
 • Naslednja

 • 52.000 otrok, staršev in vzgojiteljev v 130 vrtcih
 • 180.300 učencev v 250 osnovnih šolah
 • 155.000 dijakov v 240 srednjih šolah
 • 65.720 študentov na 43 fakultetah in študentskih centrih
 • Povprečno 60 minut neposrednega vizualnega kontakta z edukativno-promocijskim sporočilom dnevno