Promocijska sporočila v avtobusih in tramvajih

JAVNI PREVOZ
Po večletnem razmišljanju kako osebam, ki uporabljajo javni mestni prevoz, narediti vožnjo bolj zanimivo, se je razvila ideja o postavljanju oglasnih površin znotraj vozil javnega prevoza. Leta 2004 je bila podpisana prva pogodba s ZET-om v Zagrebu, nakar je sledilo podpisovanje pogodb tudi v ostalih večjih hrvaških mestih, ki imajo razvit javni mestni promet. To so Reka, Osijek, Split, Dubrovnik in Zadar.

Z več kot 5000 panoji, je javni prevoz danes projekt z največjim številom oglasnih površin! Oglasni panoji se nahajajo bočno nad okni ter za voznikom v 1.107 tramvajih in avtobusih v mestih Zagreb, Split, Reka, Osijek, Dubrovnik in Zadar s skupno 5.700 oglasnimi površinami. S svojo postavitvijo znotraj vozil, ne ogrožajo varnosti potnikov medtem, ko s svojo vsebino krajšajo čas med vožnjo in jo naredijo bolj zanimivo.

1.107 tramvajev in avtobusov, v katerih so nameščene oglasne površine, vsak delovnik prepelje 1.450,00 potnikov.

Projekt zagotavlja 100 odstotno pokritost vseh tramvajev in avtobusov:

 • ZET Zagreb - 412 tramvajev in 295 avtobusov
 • PROMET Split - 100 avtobusov
 • AUTOTROLEJ Reka - 160 avtobusov
 • GPP Osijek -25 tramvajev in 35 avtobusov
 • LIBERTAS Dubrovnik - 27 avtobusov
 • LIBURNIJA Zadar - 50 avtobusov

CILJNA SKUPINA
Statistični podatki pravijo, da je v strukturi potnikov, ki kupujejo mesečne vozovnice 25,8% zaposlenih, 17,4% študentov, 19,4% dijakov, 12,2% upokojencev ter 25,5% posamezno kupljenih vozovnic. Iz teh podatkov je razvidno, da je javni prevoz medij preko katerega se lahko promovirajo vse vrste produktov, še posebej tisti produkti, namenjeni zaposlenim in mladim ljudem.

VSAKODNEVNA INFORMACIJA
Povprečna vožnja traja 20 minut v vsako smer, kar pomeni dolgotrajen vizualni kontakt s promocijskim sporočilom. Promocijska sporočila vsakodnevno privlačijo pozornost potencijalnega kupca, ker se nahajajo v neposredni bližini in so mu na očeh v času vožnje tako znotraj, kot zunaj vozila. Čas v katerem je potencijalni kupec izpostavljen promocijskem sporočilu je zelo učinkovit, saj potencijalni kupci nemoteno sprejemajo zanimivo sporočilo in podzavestno reagirajo na sporočilo, ko kupujejo izdelke ali storitve.

 • Prejšnja
 • Naslednja

 • 700.000 potnikov potuje v 1.471.500 vožnjah dnevno
 • 40 minut vožnje so v vizualnem stiku s promocijskim sporočilom
 • 1107 vozil javnega prometa pokriva 1.970.000 prebivalcev