Oglaševanje, izobraževanje in promocija v lekarnah

Po oglaševanju v zdravstvnih domovih, je naslednji logičen korak oglaševanje v lekaranah.

LEKARNA je prostor, kjer se srečajo kupec, potreba, proizvod in dovolj časa za učinkovito komunikacijo promocijskega sporočila.

CILJNA SKUPINA
Po obisku zdravstvenega doma, gre večina ljudi v lekarno, vendar veliko ljudi odhaja v lekarno samoiniciativno, da bi se posvetovali in informirali. Vsi skupaj tvorijo ciljno skupino veliko več kot 70.000 ljudi s potrebo izboljšati kakovost zdravja in nege fizičnega izgleda.

70.000 potencialnih kupcev dnevno obiskuje mrežo 400 lekarn na Hrvaškem.

OGLASNE POVRŠINE V LEKARNAH
Lekarne so opremljene z oglasnimi površinami, ki s svojim izgledom in funkcionalnostjo zadovoljujejo potrebam lekarne in oglaševalca.

OGLASNI STOLP
(B3 plakati s predali za letake) samostojno stoji v prostoru lekarne. Njegova največja vrednost je v predalih za letake. Z nameščanjem letakov v za to namenjene predale na oglasnem stolpu, ustvarjamo urejenost, dostopnost in predvsem opaznost. Oglasni stolp pokriva prostor med vhodom in izdajnim pultom tako, da lahko kupec preprosto vzame letak med čakanjem v vrsti.

NAMIZNO STOJALO
(B4 plakat s predalom za letake) zaradi svoje namestitve na izdajnem pultu, je prepoznan kot najučinkovitejša oglasna površina v lekarni. Ravno zaradi tega, smo letos vložili dodatna sredstva in ozadje stojala osvetlili z prijetno svetlobo, ter ga tako naredili še bolj atraktivnega.

PODLOGA ZA PLAČEVANJE
Ob namiznem stojalu se na samem izdajnem pultu nahaja tudi A4 plakat, ki je v funkciji podloge, na kateri se opravi plačilo.

LCD MONITORJI so leta 2006 postavljeni kot dodatna vrednost projektu ”lekarne“. Nahajajo se v 30 najbolj ferkventnih lekarnah v centrih štirih največjih mest na Hrvaškem in zadovoljujejo potrebam po digitalni komunikaciji.

LED PANELI so postavljeni v izložbe lekarne. Osvetljena, moderna in skrajno privlačna oglasna površina omogoča klientu kakovostno komuniciranje sporočila. In zato, ker je oglas obojestranski, se komunikacija izvaja tako navzven (mimoidočim), kot navznoter (kupcem v lekrni).

Naštete oglasne površine ustvarjajo sinergijo med oglaševanjem in komunikacijo ter kupcem, od samega vstopa v lekarno, do prihoda h izdajnemu pultu in sprejemanja odločitve o nakupu. Upoštevajoč, da v svojem portfoliu razpolagamo z oglaševanjem v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in lekaranah, lahko klientu omogočimo kakovostno in celostno oglaševanje v zdravstvenih ustanovah.

  • Prejšnja
  • Naslednja

  • 400 lekarn
  • 2.080.000 potencialnih kupcev mesečno
  • 1.800 oglasnih površin
  • 4.000 predalov za 800.000 informativnih letakov
  • 5 do 10 minut povprečno zadrževanje v lekarnah
  • 5 do 10 minut je kupec izpostavljen promocijskemu sporočilu