Panoji formata B1 v zdravstvenih ustanovah

Panoji formata B1 se od leta 1998 nahajajo v čakalnicah splošne medicine, pediatrije, stomatologije, ginekologije v zdravstvenih domovih in bolnišnicah po vsej državi.

Odhod h zdravniku je ljudska vsakodnevnica, od dojenčkov do upokojencev in ravno med čakanjem na sprejem h zdravniku, intenzivno razmišljamo kako izboljšati svoje zdravstveno stanje. V zdravstvenem domu ali v bolnišnici, sporočila z informacijo o skrbi za zdravje, imajo največji vpliv na našo ozaveščenost o zdravju.

Ravno zato smo ponosni, ker smo osmislili in razvili obliko prenašanja sporočila, ki je čeprav nevsiljiva, skrajno učinkovita in podaja informacijo, videno pri "zdravniku", ki se zlahka zapomni in posreduje drugim.

Ta projekt je istočasno opravil s stihijskim in nekontroliranim lepljenjem plakatov po zidovih zdravstvenih ustanov, ter pričel z načrtnim in sistematičnim izvajanjem komercialnih in edukativno-preventivnih kampanj (kampanje proti kajenju, HIV-a, alkoholizma...), ki jih izvajajo Ministrstvo za zdravstvo in druge organizacije in društva, ki se ukvarjajo z edukativno-preventivnim delom.

Po mnenju ministrstva morajo vsa promocijska sporočila vsebovati edukativno komponento in biti v skladu z Zakonom o zdravilih in medicinskih proizvodih.

  • Prejšnja
  • Naslednja

  • 3.292.000 zavarovancev
  • 2.100 ljudi mesečno v povprečju na čakalnico
  • 840.000 ljudi obišče mrežo 420 čekalnic mesečno
  • več kot 30 minut neposrednega vizualnega kontakta s plakatom